نرم افزار های میکروتیک

نرم افزار WinBox میکروتیک نسخه ۳۲ بیتی :

دانلود

نرم افزار WinBox میکروتیک نسخه ۶۴ بیتی :

دانلود

 


نرم افزار تست پهنای باند میکروتیک :

دانلود